• THUISLEVERING MOGELIJK
  • 25+ JAAR ERVARING
  • ERKENDE KENNEL MET GARANTIE
  • 100% CONFORM WETGEVING
  • GOEDE BEGELEIDING

Privacy

U kan onze privacyvoorwaarden hier lezen.

Verkoopsvoorwaarden:

Het verkoopscontract wordt opgemaakt bij in ontvangstname  van de pup of het kitten. U aanvaardt dan ook van rechtswege de volledige, onderhavige algemene voorwaarden. Het verkoopscontract wordt pas definitief wanneer deze bevestigd wordt door ondertekening en betaling van de totale prijs door de koper. Felicanis en Hoeve Hoogland werken ook samen met fokkers in binnen en buitenland erkend door het ministerie van landbouw. Bekijk hier onze algemene verkoopsvoorwaarden.

Prijzen:

De prijzen die vermeld worden zijn enkel geldig op moment van verschijning. Alle prijzen zijn inclusief  BTW en exclusief  registratie.

Toeslag thuislevering:

Felicanis en Hoeve Hoogland bvba doen ook thuislevering. Voor een levering wordt een vaste prijs aangerekend van 50 euro in een straal van 50 km,boven de 50 km een extra toeslag van 50 euro.Het leveringsbedrag,prijs van de pup of kitten als ook de registratie kosten dienen betaald te worden bij afname  van de pup of kitten. Indien de verkoop niet zou doorgaan dient het bedrag van de verplaatsingskosten betaald te worden.

Annulatie:

Wanneer er een pup of kitten gereserveerd wordt en er wordt afgezien van de reservatie wordt de reservatie kost nooit terugbetaald daar deze als bewaarkost fungeert(voeding,verzorging…..)Indien de pup of het kitten niet afgehaald wordt op de afgesproken afhaaltijd wordt de pup of het kitten automatisch terug eigendom van Felicanis / Hoeve Hoogland bvba.

Klachten:

Klachten kunnen per e mail ingediend worden op info@felicanis.be

Garantie:

Onze pups en kittens worden verkocht met de verplichte wettelijke garantie van het ministerie van landbouw.

Informatie:

Felicanis en Hoeve Hoogland bvba leveren grote inspanningen opdat de ter beschikking gestelde informatie volledig,juist,nauwkeurig en bijgewerkt zou zijn.Ondanks deze inspanningen kunnen er zich onjuistheden voordoen in de ter beschikking gestelde informatie.Indien er onjuistheden of bepaalde informatie zou ontbreken via de site zal Felicanis of Hoeve Hoogland de grootst mogelijke inspanning leveren om dit zo spoedig mogelijk recht te zetten. Felicanis en Hoeve Hoogland bvba kan evenwel niet aansprakelijk worden gesteld voor rechtstreekse of onrechtstreekse schade die het gevolg is van handelingen of beslissingen die gebaseerd zijn op bepaalde informatie.

Intellectuele eigendomsrechten:

Alle rechten voorbehouden. Niets van deze mag worden verveelvoudigd,opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand,of openbaargemaakt worden in enige vorm.Er dient steeds een schriftelijke toestemming gevraagd worden aan Felicanis of Hoeve Hoogland. Foto’s en andere data zijn beschermd en mogen niet gekopieerd worden.De rechten behoren toe aan Felicanis of Hoeve Hoogland bvba.

Aansprakelijkheid:

Felicanis geeft geen garanties op een goede werking van de  website en kan op geen enkele manier aansprakelijk gesteld worden.

Herroeping

Herroepingen moeten schriftelijk gebeuren, in het formaat van volgend formulier conform het wetboek economisch recht: Download.